Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο

Terms and alterations

όρους και τροποποιήσεις

Το Leatherstudio.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσω αυτού του ιστότοπου του καταστήματος. Το Leatherstudio.gr έχει επίσης το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση (χωρίς περιορισμό που αναφέρεται: τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κ.λπ.).
Παρέχονται πληροφορίες και προϊόντα
Το Leatherstudio.gr δεσμεύεται για την ποιότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό του, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να προκύψουν ακούσια ή να σταματήσουν τη λειτουργία του ιστότοπου για λόγους ανωτέρας βίας. Το Leatherstudio.gr έχει δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να ισχύουν από τη στιγμή της πραγματοποίησής τους και την άμεση δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.
Τον περιορισμό της ευθύνης
Το Leatherstudio.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών-πελατών, για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση, τυχαία ή αποθετική ζημία (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά: διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής λειτουργίας, και απώλεια δεδομένων, απώλεια πελατών κ.λπ.), που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση του καταστήματος. Οι χρήστες - πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων - λογισμικού - υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό.