Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο

Περιορισμός Ευθύνης και Προσωπικά Δεδομένα

Τον περιορισμό της ευθύνης
Το Leatherstudio.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών-πελατών, για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση, τυχαία ή αποθετική ζημία (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά: διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής λειτουργίας, και απώλεια δεδομένων, απώλεια πελατών κ.λπ.), που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση του καταστήματος. Οι χρήστες - πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων - λογισμικού - υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό.
Προσωπικά δεδομένα
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα leatherstudio.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου και των πελατών του, σεβόμενο τον νόμο Ν.2742/97 περί προστασίας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διατεθούν από εμάς σε άλλες εταιρείες ή ιδρύματα χωρίς την άδειά σας και βάσει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχει αυτή, να υποβάλει αίτημα διαγραφής του αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα χρήστη διαγράφονται και δεν χρησιμοποιούνται πλέον.